logotype
  • Aktuelle TermineAktuelle Termine
  • Klangschalen-AbendeKlangschalen-Abende
  • Aroma-Abende Aroma-Abende
  • TiefenentspannungTiefenentspannung

Aktuelle Termine

Klangschalenbegleitung mit Rotraud Argow/€20,-pP.                                                                                  

Freitag, 12.04.2019: 18:15Uhr + 19:30Uhr

Freitag, 10.05.2019: 18:15Uhr + 19:30Uhr

Freitag, 24.05.2019: 18:15Uhr + 19:30Uhr

Freitag, 21.06.2019: 18:15Uhr + 19:30Uhr

 

Tiefen-Entspannung mit Kerstin Bocian / €20,-pP.

Freitag, 05.04.2019: 18:15Uhr

Freitag, 17.05.2019: 18:15Uhr